Hypnoanalys

– vägen till förändring!

Hypnoanalys är en effektiv terapimetod som verkligen hjälper dig till en permanent förändring.

Det spelar ingen roll hur mycket du har läst om ditt problem, hur många olika terapiformer du har genomgått, vilka verktyg du har fått att arbeta med eller hur mycket annat du har försökt med för att få hjälp – ingenting gör att ditt problem försvinner. Varför är det så? För att du letar på fel ställe!

Att vi formas och präglas av allt vi upplever under våra första 6-7 år är det nog ingen som längre ifrågasätter. Men att många av våra känslomässiga problem som vi drabbas av som vuxna grundlades under de här första åren är inte lika självklart för alla, iallafall inte att dom i så hög grad påverkar oss varje dag och varje stund under hela våra liv. Det är där man måste söka för att finna svaret på det problem som du har idag.

Vår prägling från barndomsåren.

Allting vi upplever, ser, hör, utsätts för och känner under våra första år måste komma till uttryck. Det kan handla om en enskild händelse, en ogynnsam uppväxt, en förälder eller en olycka. Det kan t.o.m. handla om en illa vald kommentar från en vuxen. Allting mynnar ut i en känsla och om den känslan inte får komma till uttryck utan trängs undan och undertrycks så skapas ett trauma. Det traumat ligger sedan väl bevarat i ditt undermedvetna och utövar ett konstant tryck som du omedvetet lever med. Många av oss kan leva hela våra liv med dessa inlåsta trauman beroende på att dess natur inte är tillräckligt allvarlig eller att antalen trauman inte är så många. Men lika vanligt är det att dessa trauman till slut börjar ta sig uttryck. Dessa uttryck är inledningsvis av känslomässig karaktär men kan, om det får fortgå, utveckla sig till fysiska symptom och i slutändan sjukdom.

Vad gör man då i hypnoanalysen?

Enda sättet att få tillgång till dessa inlåsta och bortträngda trauman är att söka sig ner i det undermedvetna där allting finns lagrat. Ingenting blir någonsin raderat, bara bortglömt. Det är här hypnosen kommer in. Det är nämligen bara i två olika tillstånd man kan komma åt det undermedvetna och det är när man sover och när man befinner sig i hypnos.

Många av de problem som vi människor bär med oss, är resultat av vår totala inlärning genom livet. Ta exempelvis en fobi för spindlar. Det är en rädsla som vi inte är födda med. Föräldrar kan, när deras barn är små, vara mest oroade över vad barnen i oförstånd kan göra med spindlarna. I motsats härtill kan barnet råka se en spindel samtidigt som det blir skrämt av något helt annat. Barnet kopplar ihop rädslan med spindeln. Denna rädsla växer sig allt starkare ju längre tiden går och utvecklas i detta fall till en fobi för spindlar. Faktum är att fobier kan bli så starka att människor blir fullständigt paralyserade, just för att det undermedvetna har en sådan otrolig kraft. Som tur är, så är en fobi väldigt enkel att ta bort. All yttre reaktion måste ha en inre upplevelse antingen medveten eller undermedveten.

Hypnoanalys går alltså ut på att man under terapins gång söker sig ner till barndomen och de minnen, och bortträngda känslor, som ligger till grund för det problem du har idag. Det handlar kortfattat om lagen om orsak och verkan. Varje symptom måste ha en orsak och det är den orsaken som du i hypnosen får möjlighet att finna – i det undermedvetna. När orsaken väl har hittats så kommer ditt problem att försvinna för att sedan aldrig återkomma.

Tillbaka till exemplet med spindelfobi. När en emotionell energi som var kopplad till problemet är borta, försvinner också reaktionen och problemet är löst. Reaktionen blir i stället att personen ser en spindel, rycker på axlarna och inte bryr sig längre. Det mesta vi bär med oss är inlärda beteenden, som därför kan förändras.

Genom att använda sig av hypnos förkortas terapiförloppet dramatiskt jämfört med andra klassiska terapitekniker. Det många uppnår efter ibland ett par års terapi kan man med hypnoanalys uppnå med endast ett fåtal sessioner. Det låter kanske enkelt – och det är det faktiskt.

Hypnoanalys är en framgångsrik metod vid problem som t ex:

 • Ångest
 • Fobier
 • Social fobi
 • Depression
 • Oro
 • Ätstörningar
 • Hypokondri
 • Dålig självkänsla
 • Dåligt självförtroende
 • Skuld och skam
 • Sorg
 • Aggressioner
 • Svartsjuka
 • Sexuell problematik
 • Utmattningssyndrom/utbrändhet
 • Stress
 • Alkoholism
 • …och mycket mer

Varje session pågår 1-2 timmar och i genomsnitt behövs inte mer än 4-6 sessioner.