Vad är hypnos?

– ett naturligt tillstånd

Hypnos är nog för många kopplat till det man sett på tv där personer försätts i hypnos och sedan gör saker mot sin egen vilja för att sedan när dem vaknar upp inte ha en aning om vad som hänt. Så är inte fallet, man kan aldrig bli hypnotiserad mot sin vilja. Den som inte vill gå in i ett djupt tillstånd av hypnos gör det inte heller, klienten har alltid full kontroll. Klienter berättar ofta efteråt att dom kände att dom kunde öppna ögonen och resa sig upp när som helst under hypnosen – vilket också är sant.

I stort sett kan alla bli hypnotiserade just för att det är ett naturligt tillstånd, men det är inte alla som vill släppa kontrollen och tillåta sig detta.

Direkt översatt från grekiskan betyder ordet hypnos sömn och kommer egentligen från den grekiska sömnguden Hipnos. Faktum är att det har väldigt lite med sömn att göra, det är snarare precis tvärtom. Hypnos är ett tillstånd där alla våra sinnen blir mer skärpta och du upplever dig oerhört närvarande i dina inre upplevelser och du har fullkomligt klart för dig vad du säger, känner och varför du gör det.

Det många inte vet, är att vi flera gånger varje dag går in i och ur detta tillstånd t.ex när du drömmer dig bort med kaffekoppen i handen, när du ”försvunnit” ett ögonblick framför TV:n på kvällen eller när du kör bil och passerar en avfart utan att märka det. Detta är några av många exempel som du säkert känner igen, det här sker vare sig du är medveten om det eller ej. När du ska försättas i hypnos går du in i tillståndet på uppmaning. Många tror att det är avslappning men avslappningen är bara en skön bieffekt av själva tillståndet.

När du har etablerat en selektiv fokusering, samt passerat den kritiska faktorn befinner du dig i hypnos. Termen att passera den kritiska faktorn är det inte så många som känner till. Enkelt förklarat kan man tänka sig att den kritiska faktorn är en portvakt mellan vårt medvetna sinne och vårt undermedvetna. Utan den kritiska faktorn skulle all information vi möts av tas emot som absolut sanning.

Eftersom det är det undermedvetna som styr hur du känner dig från dag till dag, hur du reagerar, tänker och förhåller dig till allt som sker i ditt liv så är det i det undermedvetna som förändringar måste ske – om det ska ge en bestående effekt.

Hypnoterapi kan med fördel användas som ett led i självförtroendeträning då ogynnsamma attityder “avprogrammeras” och nya lärs in i syfte att skapa ett friare, mer hälsosamt liv. Ett liv där eventuell oro, ångest och rädslor inte längre hör hemma.

I ett hypnotiskt tillstånd är vi mer eller mindre helt befriade från kritiskt tänkande, nya mer hälsosamma förslag s.k. suggestioner kan i detta tillstånd läggas in okritiskt. Hypnos tillsammans med suggestioner är en terapiform vars syfte är att åstadkomma en beteendeförändring där fastlåsta känslor frigörs.

Hypnoanalys är en annan terapiform som används för att avhjälpa problem som är djupt rotade, det är en kombination av hypnos och psykoanalys. Hypnosen påskyndar processen att uppdaga omedvetet material t.ex. undertryckta känslor som orsakat trauma. Information som är av vikt för en klients välmående kan i hypnos blottläggas snabbare.