Våra sinnen

Det medvetna sinnet

Det medvetna sinnet är vårt svagaste sinne, ändå är det detta sinne vi använder mest. Det medvetna sinnet är trögt och kommer alltid för sent, det representerar max 5% av vår dagliga aktivitet. Detta sinne håller reda på vardagliga detaljer som t.ex. namn och telefonnummer, även dagliga sysslor som att borsta tänderna, gå och lägga sig, äta osv. Det medvetna sinnet finns inte där från födseln, allt som representeras av detta sinne är inlärt. Den medvetna inlärningen börjar vid 5-6 års ålder.

Det undermedvetna sinnet

Detta sinne svarar för minst 95% av vår dagliga aktivitet. Det undermedvetna sinnet är blixtsnabbt och en miljon gånger starkare än det medvetna sinnet. Det tar över tusen gånger fler beslut än det medvetna sinnet varje dag. Det undermedvetna kan inte värdera information utan bara utföra handlingar enligt ett inlärt mönster. Om vi t.ex. ser till en fobi för spindlar, det medvetna sinnet vet mycket väl att det är ”dumt” att vara rädd för den lilla spindeln, men det undermedvetna utför bara en arbetsorder som i 99% av fallen har sin rot i barndomen. Det undermedvetna sinnet har även en skyddande funktion, vi känner till denna funktion som ”fight or flight”. Om vi t.ex. konfronteras av en orm så kommer vårt undermedvetna att se till att vi på bästa sätt skyddar oss.

Det omedvetna sinnet

Det omedvetna sinnet ligger djupast och är ett sinne vi är födda med. Vi föds in i livet med instinkter, som att vårt hjärta skall slå och vår andning skall fungera. Man tror att immunförsvaret finns på denna nivå.